N i n e S t a r K i

Geloof niet in je beperkingen, geloof in je mogelijkheden

Nine Star Ki is een van de oudste vormen van astrologie ter wereld en deze vorm wordt onder andere toegepast binnen de Feng Shui. Beide zijn gebaseerd op dezelfde gedachte dat alles in de kosmos verbonden wordt door een permanente energiestroom de Ki of Chi energie . Binnen de Feng Shui wordt gebruik gemaakt van de Nine Star Ki getallen, die worden toegekend aan iedereen die in je huis woont.

Door middel van een simpele berekening kan aan de hand van het geboortejaar aangegeven worden welke Nine Star Ki getallen iemand heeft, tot welk element men behoort en welke eigenschappen diegene –in aanleg- bezit. (water, hout, vuur, aarde, metaal). Het laat zien waar je uitdagingen liggen, je talenten en kwaliteiten, en de valkuilen. Dit is een voorzichtige duiding van iemands karakter en voorkeuren en vormt een goede basis om te gebruiken bij het zoeken naar en oplossen van persoonlijke problemen, welke getraceerd kunnen worden in de plattegrond van het huis.


De middelen die gekozen worden om deze blokkades in huis op te lossen kunnen op zichzelf ook de persoon in kwestie direct ondersteunen.
 

Akide
Feng Shui, Interieurdesign
Tai Chi0646167044
E-mail: info@akide.nl

Contact